מהי רגישות חוסם הטווחים?

הגדרת הרגישות של חוסם טווחי אייפי כוללת 5 רמות. והיא נועדה לכוון את האלגוריתם של קליקסטל ברמת האגרסיביות שבה היא חוסמת טווח אייפי על פני זמן של שעה אחת. ברמת רגישות 5 שהיא האגרסיבית ביותר, קליקסטל תחסום את טווח האייפי במידה ובוצעו מאותו טווח 2 קליקים בפחות משעה, ברמת רגישות 1 שהיא הנמוכה ביותר, קליקסטל תחסום את הטווח הרחב של האייפי במידה ובוצעו מאותו טווח, 5 קליקים בפחות משעה. מצב דיפולט של המערכת היא דרגה 3 ויש לשנות אותה על פי הצורך