כיצד לחבר חשבון Google Ads

חיבור Clixtell ל- Google Ads הוא פשוט וקל והוא חלק מתהליך ההתקנה הראשונית של חשבונות חדשים. אם מסיבה כלשהי אבד החיבור, או אם ברצונך לשנות או להוסיף חשבון Google Ads, פעל לפי ההוראות הבאות:

  1. עבור אל "Scripts & Integrations" בתפריט ההגדרות (למעלה מימין)
  2. לחץ על "Link Account". אם Clixtell מחובר כעת ל- Google Ads לחץ על "בטל קישור" כדי לנתק את החשבון הנוכחי ואז על "קישור חשבון".
  3. בחלון הקופץ של Google היכנס או ודא שאתה מחובר ל- Gmail הנכון עבור חשבון Google Ads הרצוי. בחר אותו ולחץ על "אפשר"
  4. לאחר חיבור המערכת, ודא שמספר החשבון נכון ולחץ על "Set Auto Tagging & TRacking Template" להפעלת מעקב IP ברמת החשבון
  5. אם החשבון הראשי שלך הוא Google MCC – תפריט נפתח יופיע עם כל חשבונות הגוגל תחת החשבון הראשי שלך. הקלד את המספרים הראשונים של חשבון הגוגל או גלול מטה כדי למצוא אותו. בחר אותו ולחץ על "Setup". קרא עוד כאן על הגדרת מרכז הלקוחות שלי ב- Google Ads.