מהו טווח של אייפי, מהו חוסם טווחי אייפי?

טווחי אייפי הם קבוצה של מספרי אייפי המוקצים לספק שירות משני. והם מוגדרים על פי מספר הביטים.
וניתן לחלק אותם ל לקבוצות.
האייפי הבודד, מוגדר כ32 ביט, לדוגמה 255.255.65.2
טווח בינוני של אייפי, 24 ביט, והוא כולל בתוכו 256 כתובות אייפי מאותו טווח של הספק שירות, וניתן לסמן אותו לדוגמא 255.255.65.0/24
טווח רחב של אייפי, 16 ביט, והוא כולל בתוכו 65,536 כתובות אייפי מאותו טווח וספק שירות, וניתן לסמן אותו לדוגמה: 255.255.0/16
קליקסטל מנטרת ומנתחת את הקליקים ל
אתר, במידה והאלגוריתם מזהה