מהן הקלטות שיחות וכיצד להשתמש בהן?

הקלטת שיחות מאפשרת לך להקליט את כל השיחות הנכנסות דרך מספר Clixtell.
שימו לב כי חוקים מקומיים במדינות מסויימות מחייבים הודעה לצד המוקלט כאשר הוא מוקלט. חוקי הקלטת שיחות משתנים ממדינה למדינה. חוקים אלה נוגעים להשגת הסכמה של צד אחד או כל הצדדים לפני שניתן להקליט שיחה.
ניתן גם להשתמש בהודעה שהוקלטה מראש על ידי Clixtell: באפשרותך להשתמש באפשרות ברכת השיחה כדי להודיע למתקשר על ההקלטה העתידית או לבחור הודעה קולית משלך כדי להודיע למתקשר על כך.