מהי יתרה בחשבון

יתרת החשבון נוצרת עבור חשבונות עם מעקב שיחות פעיל על ידי Clixtell.
המערכת תחייב אוטומטית את הסכום הרצוי בהתאם לצריכה בחשבון.
במקרה שהחשבון עלה על מספר הדקות שהוגדר לתוכנית, החשבון יחויב שוב. לידיעתך, כל הכספים שלא נוצלו יישמרו לשימוש עתידי, גם לאחר סיום מחזור התשלום החודשי.