מהי הגנה על דומיינים מרובים?

החוסם חוצה הדומיינים הוא פיטצ׳ר שמאפשר ללקוחות עם יותר מחשבון גוגל מודעות אחד, או חשבון
Mcc
לבצע ולשתף חסימה אקטיבית בין כל החשבונות ולחלוק חסימות בין החשבונות.
במידה וקליקסטל תזהה קליקים לא חוקיים בחשבון אחד, החסימה תשותף באופן מיידי בין כל יתר החשבונות