מהו חוסם ספקיות אינטרנט

קליקסטל מנטרת את כל ספקי השירות מהם הקליקו על המודעה הממומנת.
במידה וברצונך לחסום ספק שירות מסוים ברשימה, יש להגדיר לסמן אותו ולעביר אותו לרשימת
Excluded Campaigns
קליקסטל תחסום באופן מיידי כל קליק שמקורו בספק שירות שהוחרג